EU v kostce

Ve 44 vybraných pražských základních školách obdrželi v září roku 2006 žáci druhého stupně nestandardní pomůcku pro seznamování s Evropskou unií. Žákům se dostala do ruky interaktivní pomůcka „EU v kostce“, která byla vytvořena agenturou ESCAPE, PhDr.Kateřinou Hlavatou a Mgr.Evou Krumpholcovou, za podpory Odboru pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR v rámci grantového řízení 2006. Tato pomůcka shrnuje základní informace o Evropské Unii a stručně seznamuje s jejími členskými státy, včetně tří čekatelských zemí.

Pomůcka „EU v kostce“ se skládá z obalu kostky a karet, které si žák do kostky ukládá. Úvodní karta obsahuje informace a kontakty na integrovaný informační systém Úřadu vlády ČR o Evropské unii. Další karty jsou rozděleny na tři skupiny na karty informační, ze kterých žáci získávají poznatky o EU, členských a čekatelských státech, karty pracovní s otázkami, pomocí kterých si žáci své znalosti procvičují a pracovní karty volné, kde si mohou psát doplňující informace. „EU v kostce“ má 15 informačních karet s informacemi o Evropské unii, 148 informačních karet o členských státech, včetně tří čekatelských zemí. Informační karty EU mají v pravém horním rohu vlajku EU a seznamují žáky s historií, strukturou, symboly a dalšími informacemi o Evropské unii. Informační karty jednotlivých států mají v pravém horním rohu vždy vlajku příslušného státu. Každému státu je věnováno 6 karet, které obsahují základní údaje a stručné informace ze zeměpisu a přírodopisu, hospodářství, historie, kultury a umění a některé zajímavosti. Pracovních karet s otázkami je 120, karty jsou označeny v pravém horním rohu červeným otazníkem a každá obsahuje pět otázek . U každé otázky jsou tři možné odpovědi a samozřejmě jen jedna je správná. Na žákovi je, aby právě tu správnou označil. Pracovní karty volné jsou v pravém, horním rohu označeny symbolem pera. Pomůcka obsahuje ještě jednu kartu pro zpětnou vazbu, označenou v pravém horním rohu symbolem obálky. Na tuto kartu má každý žák možnost vyjádřit své připomínky a názor na tuto pomůcku. Učitelé mají k dispozici manuál ve formě metodického listu, který obsahuje veškeré metodické pokyny a doporučení jak pracovat s interaktivní pomůckou „EU v kostce“ v rámci modelových hodin výuky o Evropské unii a zároveň jsou v něm uvedeny správné odpovědi na jednotlivé otázky.

Cílem interaktivní pomůcky „EU v kostce“ je zábavnou formou hry přiblížit dětem téma Evropské unie a pomoci jim uvědomit si, že jejich země je součástí tohoto ojedinělého společenství.

Na základě tohoto úspěšného projektu jsme v průběhu roku 2007 a 2008 přepracovali původní didaktickou pomůcku na rozšířenou knižní encyklopedii, která vyšla v nakladatelství Vašut začátkem prosince 2008.

Popis knihy

Evropská unie je společenství 27 zemí s přibližně 490 miliony obyvatel. Tyto země mají různou historii, tradice a jazyky, ale i společné hodnoty, jako je demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Abychom se vzájemně mohli pochopit a respektovat, je důležité se o sobě co nejvíce dozvědět, poznávat ostatní země na vlastní oči, cestovat a učit se jazykům. Tato encyklopedie vás provede jednotlivými zeměmi Evropské unie, ukáže vám na mnoha obrázcích a fotografiích spoustu zajímavých míst. Připojený text je plný informací o jejich historii, hospodářství, přírodě, kultuře a dalších zajímavostech.