Nové dotační výzvy pro rok 2015

Nové dotace pro rok 2015 na obzoru.

Vyhlášení nových výzev pro rok 2015 v rámci OPPK – Operační program Praha – Konkurenceschopnost.

Více informací na: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/1271_vyhlaseni-15.-vyzvy-oppk.html

Přehled dotačních programů na období 2014-2020

Integrovaný operační program IROP, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/irop.pdf

 

Operační program doprava OPD, poskytovatel Ministerstvo dopravy

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/opd.pdf

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/oppik.pdf

 

Operační program Praha – pól růstu ČR – OPPPR

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/opppr.pdf

 

Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika OP-PS-CR-PR

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/op-ps-cr-pr.pdf

 

Operační program Rybářství – OP R

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/opr.pdf

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/opvvv.pdf

 

Operační program Životní prostředí OP ŽP

Nové výzvy pro 2015 – http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/opzp.pdf

 

Program rozvoje venkova PRV

Nové výzvy pro 2015 –  http://www.czemp.cz/sites/default/files/clanek/1357/prilohy/prv.pdf

 

Programy na období 2014 -2020 ( možnosti pro neziskovky – NNO)

Hl.m.Praha : http://www.oppraha.cz/

MŠMT : http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

MPSV: http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020

 

Ostatní :

MPO : http://www.oppik.cz/

MŽP : http://www.opzp.cz/sekce/768/novy-program-2014-2020/