Kompletní organizační zajištění konference / workshopu nejen v Praze

1)  Výběr a zajištění vhodných prostor dle požadavků zákazníka

2)  Návrh a grafické zpracování pozvánek na konferenci/ workshop a jejich rozeslání v tištěné a elektronické podobě

3)  Zajištění tlumočnických služeb, včetně tlumočnické techniky

4)  Zajištění ubytování a občerstvení pro účastníky konference/workshopu

5) Zajištění fotodokumentace z pořádané konference ( workshopu )

6)  Příprava a zajištění doprovodných akcí ( tiskové konference )

7)  Zajištění grafického zpracování a tisku publikací/výstupů z realizace konference/workshopu