Zkušenosti v oblasti dotačního poradenství

Od roku 2005 absolvujeme průběžně příslušná školení a semináře v oblasti dotačních programů, veřejných zakázek, studií proveditelnosti, projektového managementu apod. a to nejen v rámci strukturálních fondů ČR, ale i v oblasti Evropských fondů ( Culture 2000 a Visegradské fondy ). Vlastní pravidelné a aktualizované vzdělávání považujeme za základní předpoklad úspěšnosti pro zpracovaní projektové žádosti, kterou máme možnost posoudit i ze strany zadavatele, jako současně akreditovaní hodnotitelé v programech OPVK a OP LZZ.

V roce 2006 jsme úspěšně zpracovali a realizovali vlastní dotační projekt v rámci dotace poskytované Odborem pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. Tento projekt naleznete na záložce EU v kostce.

Od roku 2006 do současnosti jsme zpracovali řadu investičních i neinvestičních projektů, například v rámci dotačního programu OPPI , OPPA a OP LZZ.

V roce 2007 a 2008 kompletně zpracované projekty do programu OPPI, v roce 2008 úspěšně zpravovaný projekt do OPPA a jeho následná administrace, v roce 2010 úspěšně zpracovaný projekt do OP LZZ a jeho následná administrace, v roce 2012 úspěšně zpracovaný projekt do OPPI a jeho následná administrace. Administrace těchto projektů zahrnuje evidenci způsobilých nákladů, zpracování žádostí o platbu a monitorovacích zpráv pro implementační orgán.